KUKA Servo Motor KK53Y-YYYY-017

SKU: KK53Y-YYYY-017 Categories: ,

Description

Brand: KUKA

Type: Servo Motor

SKU: KK53Y-YYYY-017

Condition: Excellent

Tested: OK